Hållbarhet

Värdekretsen påverkar oss i alla led som i sin tur påverkas av människor och miljö. Vårt ansvar och ständiga ambition är att öka de positiva effekterna på vår närmiljö samt att minska de negativa.

Som ledande aktör i den nordiska vinsektorn är vi del av en mångfacetterad cirkel med många olika aktörer och steg. Från vinodling och produktion till lagring, transport, försäljning, konsumtion och återvinning. Värdekretsen påverkar – och påverkas av – människor och miljö. Vår ständiga ambition är att öka de positiva effekterna och minska de negativa.

För oss innebär det framförallt att;

  • att agera proaktivt och vara en bra förebild i branschen
  • att ständigt minimera negativ miljöpåverkan
  • att bidra och säkra goda arbetsvillkor i alla led
  • att utöva och bedriva affärer på ett korrekt sätt som gynnar miljö och bättre arbetsklimat
  • att följa våra kunders riktlinjer och måna om ett ansvarsfullt brukande av alkohol

Vi ser inte endast att hållbarhet är rätt och viktigt, utan därför att vi är övertygade om att omsorg om miljö och människor skall också gynnar affärerna. Samtidigt är vi medvetna om områdets djup och dess komplexitet, är vi ödmjuka inför uppgiften och vi arbetar oss stegvis framåt med god ekonomi som grundpelare.

Vi vill göra hållbarhet till en naturlig del i vår verksamhet och diskuterar därför utmaningar och förfiningar regelmässigt. Dessa viktiga ämnen diskuteras i vår egen verksamhet, med våra affärspartners och andra intressenter med anknytning till vår värld. Särskilt viktigt är utbytet och behållningen med våra vinproducenter som många gånger har ambitiösa miljöförbättrande och socialt utvecklande projekt.

Internt försöker vi löpande och på många olika sätt att tillämpa praxis ”learning by doing”. Vi tror på mångfald och är måna om att alla ska trivas och utvecklas. Vi följer regelboken inom CSR relaterade frågor framtagna av BSCI, The Business Social Compliance Initiative, som är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. Dessutom prioriterar vi miljö- och etiskt märkta produkter och tjänster till våra kontor och försöker begränsa vår resursförbrukning och återvinner så långt det är möjligt.

Vi satsar löpande på ekologiska och etiskt märkta viner och är en av marknadsledare i de kategorierna som i sin tur avsätter betydande premier som ger bättre levnadsvillkor för odlare och arbetare i utsatta vinodlarländer.

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker. Du skall därför vara minst 25 år för att besöka den.

Jag är under 25 år